Rajabhat Maha Sarakham University

ระบบยืนยันข้อมูลพื้นฐานบุคลากร มรม.


หากมีข้อสงสัย ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ 043712160 หรือเบอร์ภายใน 6131